2. 8. 11. 2020

Všechno bude

Brno Art Week: v jednotě je síla

Brněnská muzea, galerie a školy zabývající se výtvarným uměním již pojedenácté společně organizují brněnský artweek, tedy týden, v němž představí širokou škálu výstavních i doprovodných programů. Navazujeme tím na tradici festivalů, které dlouhodobě fungují například ve Vídni a v dalších městech po celém světě.

Brno Art Week je platformou, která spojuje brněnské výstavní instituce a poskytuje jim zázemí k vytvoření programu, který bude přesahovat jejich individuální zájmy. Namísto rivality budou společně promýšlet své strategie a cíle s důrazem na kvalitu diváckého zážitku – vašeho zážitku. Během jednoho týdne vám opět nabídneme řadu akcí – tentokrát v online prostředí. Těšit se můžete na každodenní artovou rozcvičku, speciální televizní vysílání, listování v knihách, které doporučují přední brněnské galerie nebo na online vernisáže. Chybět nebudou ani rozhovory s umělci, komentované prohlídky výstav, videa z veřejného prostoru nebo autorská tvorba.

Nahlédněte společně s námi na brněnskou uměleckou scénu. Staňte se její součástí! Protože v jednotě je síla!

Program

Pondělí, 2. 11.

8.00 ART-ROZCVIČKA (BAW) [video]

Odlepte se od svých online povinností a protáhněte se s performery! Autorské artové adaptace rozcvičky mají blahodárný účinek na tělo i duši!

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

11.15 3 x 30 (1/3) [videopodcast]

Rozhovory Elišky Lomičové s čerstvými absolventy – se socioložkou, architektem a umělkyní. Společným tématem pro ně bude současné umění, ke kterému se budou vyjadřovat z pohledu svého profesního zaměření.

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

17.15 Trasování 1 Sochy pro Brno [outdoor komentovka]

Trasování prof. Radka Horáčka – setkání s brněnskými sochami, informace o umělcích, tvorbě soch i o výběrové komisi. Edison, Martin Středa, Rudoarmějec, Ptáci Adolf Loos a další sochy.

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

19.15 TVKVV – pondělí [edukace]

Katedra výtvarné výchovy PdF MU vysílá každý den v rámci Brno Art Week on-line 2.–8. listopadu 2020 pásmo inspirativních pořadů.

Jednotlivé pořady jsou vyjmenovány zde:
FAAQ – Frequently Asked Art Questions, Domácí Vernisáž, Inspirátor, Autorské básnické čtení, DAD (dílo – autor – dialog), Artrozcvička.

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

20.15 We will be closing... [corona reflexe]

Vizuální píseň Šárky Telecké o zavřených galeriích a jejich roli ve společnosti.

Pořádá Šárka Telecká

21.15 Listování Jak se dělá galerie [listování]

Bohatě ilustrovaná kniha, která zavede malé čtenáře do světa muzeí a galerií. Ilustrátor David Böhm spolu s autory textů Ondřejem Chrobákem, Rostislavem Koryčánkem a Martinem Vaňkem otevřou dětem pohled do historie galerií a poví jim, jak se vystavují umělecká díla, čemu všemu galerie slouží nebo jak vzniká výstava. Čtenáři se mimo jiné dozví, jaké poklady schraňoval na pražském hradě císař Rudolf II. nebo že i rozestlaná postel a žralok naložený v lihu se dají považovat za svébytná umělecká díla. Zjistí, jak galerie funguje a kdo všechno v ní pracuje. Po přečtení této knihy se děti na galerii přestanou dívat jako na nudnou a nepřístupnou budovu, ale začnou ji vnímat jako místo, kde se děje plno zajímavých věcí a kde mohou zažít nečekaná setkání a odkrývat poutavé příběhy.

Pořádá Moravská galerie v Brně

Úterý, 3. 11.

8.00 ART-ROZCVIČKA (Vladimír Havlík) [video]

Odlepte se od svých online povinností a protáhněte se s performery! Autorské artové adaptace rozvičky mají blahodárný účinek na tělo i duši!

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

11.15 Videopodcast - Michal Mitro [videopodcast]

Videopodcast Moniky Szűcsové. Rozhovor s Michalem Mitrem o jeho diplomové práci na téma Planetary Thermodynamics – Energy Justice, ale i o budoucím stavu planety či propojování technologických a přírodních sil.

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

17.15 Zbytky umění s Rostislavem Koryčánkem [outdoor komentovka]

Komentovaná prohlídka s Rostislavem Koryčánkem představí díla od současných umělců, která byla v nedávné minulosti vystavena ve veřejném prostoru v rámci festivalu Brno Art Open. Některá z nich se zachovala víceméně ve své původní podobně, z jiných můžeme vidět pouze jejich pozůstatky. Kurátor se také pozastaví nad promarněnými příležitostmi, tedy díly, která již v Brně neuvidíme, přestože organizátoři přehlídky usilovali to, aby zde zůstala trvale. Autory konkrétních realizací jsou Krystian Czaplicky, Hans Kuppelwieser, Vratislav Karel Novák, Jiří Thýn, Eva Koťátková, či Matěj Smetana.

Pořádá GALERIE TIC

19.15 TVKVV – úterý [edukace]

Katedra výtvarné výchovy PdF MU vysílá každý den v rámci Brno Art Week on-line 2.–8. listopadu 2020 pásmo inspirativních pořadů.

Jednotlivé pořady jsou vyjmenovány zde:
FAAQ – Frequently Asked Art Questions, Domácí Vernisáž, Inspirátor, Autorské básnické čtení, DAD (dílo – autor – dialog), Artrozcvička.

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

21.15 Listování – Barbora Klímová, Marika Kupková / Naše věc [listování]

Kniha reflektuje historii galerií spravovaných dnešním Turistickým informačním centrem města Brna. Vznikla na půdoryse stejnojmenného výstavního projektu Barbory Klímové z roku 2009. Současná publikace jej rozšiřuje mimo jiné o teoretické reflexe a osobní vzpomínky.

Pořádá GALERIE TIC

Středa, 4. 11.

8.00 ART-ROZCVIČKA (Dagmar Vránová v Moravské galerii) [video]

Odlepte se od svých online povinností a protáhněte se s performery! Autorské artové adaptace rozcvičky mají blahodárný účinek na tělo i duši!

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

11.15 3 x 30 (2/3) [videopodcast]

Rozhovory Elišky Lomičové s čerstvými absolventy – se socioložkou, architektem a umělkyní. Společným tématem pro ně bude současné umění, ke kterému se budou vyjadřovat z pohledu svého profesního zaměření.

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

14.00 Umění učit o umění (tentokrát on-line) [edukace]

Znemožnění vstupu žáků do středních škol v celé ČR způsobilo, že i specifický předmět DVK (Dějiny výtvarné kultury) musel přejít na on-line platformu doslova ze dne a den. Jaké výhody to přineslo do vyučovacího procesu tohoto maturitního předmětu? Je vhodnou formou on-line vyučování DVK? Jak se to jevilo žákům středních uměleckých škol? Připojte se k online přednášce.

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

17.15 Trasování 2 Sochy v kampusu [outdoor komentovka]

Trasování prof. Radka Horáčka – setkání se sochami umístěnými v areálu Univerzitního kampusu Bohunice.

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

18.00 R’N’B | Staré v novém. Výtvarné interpretace klasických děl moderními umělci [přednáška]

Návraty k minulým výtvarným dílům se objevují u mnoha moderních umělců, na Semináři dějin umění se dokonce na téma reinterpretace klasických děl uskutečnil celý přednáškový cyklus. Nejznámějším příkladem takových návratů jsou zřejmě obrazy Edouarda Maneta, malíře, který už v druhé polovině 19. století klasické obrazy programově modernizoval. Toto téma nepřestalo být lákavé ani o sto let později, kdy se možnosti reinterpretací dále rozšiřují. Propojují se vzdálené motivy do nových celků (Francis Bacon), parafrázuje se malířský rukopis a do popartové polohy se posouvá impresionistická malba barevných skvrn (Roy Lichtenstein), využívá se nového média videa, které dovoluje specifickou práci s časem (Bill Viola). V dílech těchto autorů se nejen vrství další významy, ale nové verze klasických děl proměňují zpětně pohled i na ně samotné. Přednáší doc. PhDr. Alena Pomajzlová, PhD.

Pořádá Centrum pro studium raného novověku, Seminář dějin umění, FF MU

19.15 TVKVV – středa [edukace]

Katedra výtvarné výchovy PdF MU vysílá každý den v rámci Brno Art Week on-line 2.–8. listopadu 2020 pásmo inspirativních pořadů.

Jednotlivé pořady jsou vyjmenovány zde:
FAAQ – Frequently Asked Art Questions
Domácí Vernisáž
Inspirátor
Autorské básnické čtení
DAD (dílo – autor – dialog)
Artrozcvička

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

20.00 Představení aktuální rezidentky Niny Mikuškové [video]

Nina Mikušková (*1991) je absolventkou Fakulty výtvarných umění v Brné, ateliéru Tělového designu Lenky Klodovej (2010-2017). Počas štúdia získala skúsenosti na Belgickom KASK (2013) štúdiom dokumentárnej fotografie. Na Zagrebskej Akadémií (2015) sa zaoberala sociálne angažovaným umením a v Škótskom Dundee (2015) práce sa zameriavala na verejný priestor. Na začiatku roku 2017 sa vrátila z pracovnej stáže v Glasgovskej CCA, kde spolupracovala s kurátorkou Vivianou Checchiou na Public Engagement programe a príprave výstavy o sociálne angažovanom umení. Jej práce sa často zaoberajú každodenným životom, komunitami a vyzývajú k participácií. Zaujíma sa o rozostrenie rozdielu medzi umením a životom ako metódou na posilnenie angažovanosti v každodennom živote.
V súčasnosti venuje svoju pozornosť a čas občianskemu združeniu Björna sociálne angažovanej hre BEEN THERE TOGETHER.

Pořádá Brno Artists in Residence

21.15 Listování - katalog BRNO ART OPEN 2019 / Jsem závislý objekt [listování]

BRNO ART OPEN 2019 / Jsem závislý objekt Bienále umění ve veřejném prostoru Dům umění města Brna Kurátorský kolektiv Café Utopia (Katarína Hládeková, Zuzana Janečková, Marika Kupková, Markéta Žáčková) Grafické řešení: Mikuláš Macháček Video: Tomáš Plachký 2020

Pořádá Dům umění města Brna

Čtvrtek, 5. 11.

8.00 ART-ROZCVIČKA (s brněnskými sochami) [video]

Odlepte se od svých online povinností a protáhněte se s performery! Autorské artové adaptace rozcvičky mají blahodárný účinek na tělo i duši!

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

11.15 Videopodcast – Andreas Gajdošík a Martina Růžičková [videopodcast]

Videopodcast Moniky Szűcsové. Rozhovor s kurátory výstavy Diplomantky FaVU 2020 Andreasem Gajdošíkem a Martinou Růžičkovou na téma duality skepse k soutěživému individualismu a víry v jednotlivce, kurátorského záměru o vytvoření důvěrné autonomní zóny k prezentaci umění, ale i o generickém femininu.

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

17.15 Umění volá! [virtuální model]

Představení uměleckých škol, které se nachází mimo centrum kulturního, společenského nebo ekonomického dění v České republice. Přesto anebo právě proto tyto umělecké školy významně ovlivňují atmosféru a chod měst, ve kterých působí a zároveň charakter měst se promítá do atmosféry těchto škol. Okolnost, že se umělecká škola nachází mimo centrum, je v některých ohledech omezující, ale zároveň vytváří neopakovatelný ráz a mimořádné podmínky. Výstava se snaží zdůraznit, že umělecké školy mimo centrum se můžou pochlubit skvělými výsledky v podobě nadějných talentovaných absolventů a poukazuje na skutečnost, že umělecké školy nabízí plnohodnotnou podobu vysokoškolského vzdělávání.
Zachycení specifičnosti jednotlivých uměleckých škol je obsaženo i v členění výstavy podle měst, ve kterých se školy nachází (Brno, Zlín, Ostrava, Opava, Liberec, Ústí nad Labem). Základem by měl být kurátorský výběr diplomových prací studentů, kteří ukončili svoje studium v roce 2020. Každý „školní oddíl“ je doplněn prací vybraného pedagoga, který je se školou dlouhodobě spojen a je spolutvůrcem charakteru školy.
S ohledem na všechna omezení spojená s pandemií organizátoři výstavu převedli do virtuálního modelu, kterým je možné procházet a zabývat se vystavenými uměleckými díly. Součástí virtuálního modelu je také několik překvapení, které zavedou návštěvníka do míst, kam se obvykle nedostane. Výstava bude dostupná online.

Pořádá Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně

19.15 TVKVV – čtvrtek [edukace]

Katedra výtvarné výchovy PdF MU vysílá každý den v rámci Brno Art Week on-line 2.–8. listopadu 2020 moderované pásmo inspirativních pořadů.

Jednotlivé pořady jsou vyjmenovány zde:
FAAQ – Frequently Asked Art Questions
Domácí Vernisáž
Inspirátor
DAD (dílo – autor – dialog)
ARTROZCVIČKA

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

21.15 Listování Fait Gallery [listování]

Pohledy

Speciální pohlednice / provázek
Jiří Kovanda, Bílý provázek doma, 19. – 26. listopadu 1979, Praha

Speciální pohlednice / hrách
Jiří Kovanda, Bez názvu, 2007, Praha, Hradčany / 2020, Brno, Fait Gallery

Pohledy, které byly vydány při příležitosti výstavy Jiřího Kovandy O deset minut dřív ve Fait Gallery (8. 10. 2020 – 10. 4. 2021).
Oba pohledy spolu s veškerým Fait Gallery merchem si můžete objednat také e-mailem na adrese fg@faitgallery.com.

Pracovní list
LES (Laboratory for Education and Synergy), lektorské oddělení Fait Gallery, připravilo pracovní list pro děti i dospělé k výstavě Jiřího Kovandy O deset minut dřív (8. 10. 2020–10. 4. 2021) a jeho upravenou variantu, která je určena pro tisk na domácí tiskárně.

Najdete ho ke stažení na tomto odkazu společně s dalšími listy k minulým výstavám.

Pořádá Fait Gallery

Pátek, 6. 11.

8.00 ART-ROZCVIČKA (Barbora Kašubová) [video]

Odlepte se od svých online povinností a protáhněte se s performery! Autorské artové adaptace rozcvičky mají blahodárný účinek na tělo i duši!

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

11.15 3 x 30 (3/3) [videopodcast]

Rozhovory Elišky Lomičové s čerstvými absolventy – se socioložkou, architektem a umělkyní. Společným tématem pro ně bude současné umění, ke kterému se budou vyjadřovat z pohledu svého profesního zaměření.

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

17.15 Brněnské graffiti [video]

Krátký dokument Šimona Kříže a Jany Ovčáčkové přinášející pohled do historie i do současnosti brněnského graffiti. Co se změnilo od 90. let? Kde se dá v Brně legálně malovat? Jaký je rozdíl mezi graffiti a street artem?

Pořádá GALERIE TIC

18.00 Diskusní večer o logistických centrech a architektuře v české krajině [diskuze]

Akce se uskuteční online.

Nejjednodušší možná architektura podpírá a obaluje složitý komplex triviálních procesů logistiky. Za poslední tři roky se celková plocha skladů u nás zdvojnásobila. Kombinace levné práce, centrální polohy a rozmachu online nakupování tu připravila ideální podmínky pro současný explozivní růst logistických parků. V poměru k HDP jich máme už téměř dvakrát více než v Polsku a třikrát více než v Maďarsku a na Slovensku.

Součástí večera bude také představení publikace Ocelová města. Kniha se zabývá přepravou zboží v širokých souvislostech od urbanismu, architektury, přes ekologii či pracovní podmínky.

Pořádá Dům umění města Brna

19.15 TVKVV – pátek [edukace]

Katedra výtvarné výchovy PdF MU vysílá každý den v rámci Brno Art Week on-line 2.–8. listopadu 2020 moderované pásmo inspirativních pořadů.

Jednotlivé pořady jsou vyjmenovány zde:
FAAQ – Frequently Asked Art Questions
Domácí Vernisáž
Inspirátor
Autorské básické čtení
DAD (dílo – autor – dialog)
Artrozcvička

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

20.15 Scalní video [video]

Scalní video je pásmem studentských videí, které bývá tradičně prezentováno v rámci Brno Art Week v prostoru kina Scala. Jde o výběr videoprojektů, které vznikly v průběhu roku na pedagogických fakultách a vysokých uměleckých školách v České republice. Můžete se těšit na originální videa, která reflektují tendence charakteristické pro audiovizi v kontextu výtvarného umění. Mezi jinými jsou to experimentální a konceptuální tendence videa i animace.

Video je ke zhlédnutí i přes tento odkaz.

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

21.15 Listování - Radek Horáček / Sochy v ulicích; Marta Kovářová, Ondřej Navrátil / To bych zvládl taky [listování]

Autoři z řad pedagogů KVV PdF MU představují svoje publikace.

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

Sobota, 7. 11.

8.00 ART-ROZCVIČKA (Ester Hotová) [video]

Odlepte se od svých online povinností a protáhněte se s performery! Autorské artové adaptace rozcvičky mají blahodárný účinek na tělo i duši!

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

10.00 Edukační video k výstavě Umění snížené diference [video]

Edukační video k výstavě Umění snížené diference vysvětluje základní myšlenky výstavy a pobízí diváka k interakci.

Pořádá Dům umění města Brna

14.15 Komentovaná prohlídka výstavy Evy Koťátkové [komentovka]

Výstava Otevření ryby (hodiny akvakultury) Evy Koťátkové v galerii OFF/FORMAT okem kamery a ústy kurátora.

Pořádá OFF/FORMAT

17.15 Vystavovat v potravinách? [video]

Jednou z reakcí na zavřená knihkupectví bylo prodávat básnické sbírky v otevřených květinářstvích – poezie se prý k daru kytice skvěle hodí. Cestou, kterou si umění již v minulé dekádě razilo k publiku, byla jeho prezentace v takzvaných negaleriích: na netradičních místech, nejčastěji vitrínách a výkladních skříních obchodů, přičemž mezi legendární brněnské projekty patří Galerie Potraviny. Co je dnes na místech zaniklých negalerií a které z nich se dochovaly do současnosti? Komentovaná prohlídka se Silvií Šeborovou.

Pořádá GALERIE TIC

19.15 TVKVV – sobota [edukace]

Katedra výtvarné výchovy PdF MU vysílá každý den v rámci Brno Art Week on-line 2.–8. listopadu 2020 pásmo inspirativních pořadů.

Jednotlivé pořady jsou vyjmenovány zde:
FAAQ – Frequently Asked Art Questions
Domácí Vernisáž
Inspirátor
Autorské básnické čtení
DAD (dílo – autor – dialog)
Artrozcvička

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

21.15 Listování Fišer Zbyněk, Ivana Kupková a kol. / Jiří Levý: zakladatel československé translatologie [listování]

Monografie se zabývá zhodnocením vědeckého odkazu Jiřího Levého, zakladatele československé translatologie. Kolektivní monografie je dílem jedenácti autorů z ČR a Slovenské republiky. Kniha sestavená z deseti kapitol objasňuje inovativní přínos J. Levého v oblasti teorie překladu a myšlenky jeho pokračovatelů, představuje inspirativnost J. Levého translatologických koncepcí pro překladovou kritiku a praxeologii, zhodnocuje literárně-teoretické myšlení Levého ve vztahu k teorii informace, k filozofii a k literární estetice a konečně ukazuje význam jeho novátorského myšlení pro didaktiku překladu. Teoretické koncepce J. Levého vykazují neobyčejnou anticipační potenci díky jeho interdisciplinárnímu uvažování o komunikaci, literatuře a kultuře z perspektivy lingvistiky, literární vědy a kybernetiky. Tímto myšlením Jiří Levý předběhl svou dobu. V kolektivní monografii se autoři pokoušejí nahlédnout vybrané aspekty badatelova díla a zhodnotit jejich význam pro práci dnešních teoretiků, pedagogů i praktiků překladu. Editory svazku jsou Zbyněk Fišer a Ivana Kupková.

Pořádá Ústav české literatury, FF MU

Neděle, 8. 11.

8.00 ART-ROZCVIČKA (Adam Michálek a Cyril Zikuška) [video]

Odlepte se od svých online povinností a protáhněte se s performery! Autorské artové adaptace rozcvičky mají blahodárný účinek na tělo i duši!

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

11.15 Videopodcast Andrea Uváčiková [videopodcast]

Videopodcast Moniky Szűcsové. Tentokrát s umělkyní Andreou Uváčikovou na téma její současné výstavy v ScreenSaverGallery Disturbing borders – a laboratory of apperception, ale i o grafice či situaci umělce v období pandemie.

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

19.15 TVKVV – neděle [edukace]

Katedra výtvarné výchovy PdF MU vysílá každý den v rámci Brno Art Week on-line 2.–8. listopadu 2020 moderované pásmo inspirativních pořadů.

Jednotlivé pořady jsou vyjmenovány zde:
FAAQ – Frequently Asked Art Questions
Domácí Vernisáž
Inspirátor
DAD (dílo – autor – dialog)
ARTROZCVIČKA

Pořádá Katedra výtvarné výchovy PdF MU

21.15 Listování Marta Sylvestrová (ed.) / Jan Rajlich 100: Mr. Brno [listování]

Vydáním odborné publikace Jan Rajlich 100: Mr. Brno připomíná Moravská galerie stoleté výročí narození brněnského malíře a grafika Jana Rajlicha (10. 4. 1920 – 27. 11. 2016), zakladatele Bienále Brno. Monografie vychází v češtině s anglickými resumé každého článku. Obsahuje analytický rozbor hlavních oblastí Rajlichovy tvorby, kterou uvádí do kontextu okruhu jemu blízkých osobností české i mezinárodní výtvarné scény. Autorský tým kolektivní monografie je sestaven z českých odborníků na daná specifika Rajlichovy tvorby, je to Pavel Coufalík, Vít Jakubíček, Pavel Ryška, Markéta Svobodová a Marta Sylvestrová, která je současně odbornou editorkou knihy.

Pořádá Moravská galerie v Brně

Bez premiéry (nonstop)

Sbírky on-line [online sbírka]

Jedná se o kompletní on-line zveřejnění sbírek Moravské galerie v Brně. Webová stránka umožňuje uživateli vyhledávat sbírkové předměty dle autora, techniky, výtvarného žánru, materiálu, námětu a také místa vzniku. Přehledný on-line katalog bude postupně doplňován o další fotografie, zpřesňující informace a články, rovněž nové sbírkové předměty, které Moravská galerie průběžně získává pro své sbírky.

Pořádá Moravská galerie v Brně

Sbírka Marek [online sbírka]

Výtvarná sbírka bratrů Iva a Zdeňka Markových vznikla v roce 2000 díky jejich společnému zájmu o tvorbu studentů a čerstvých absolventů vysokých výtvarných škol. Orientace na neprověřené autory, která s sebou přináší příležitost objevovat výjimečné umělce a podpořit je v počátcích tvůrčí kariéry, se později rozšířila i o starší, etablované autory. Oba směry spojuje ambice sběratelů o zmapování, komplexní vhled do aktuální umělecké produkce. Podstatnou část sbírkového souboru tvoří klasická média, od roku 2007 se nicméně sběratelský tandem zaměřuje i na oblast nových médií jako je video, videoperformance či animace. Tím se také Sbírka Marek odlišuje od obvyklých sbírkotvorných přístupů soukromých i veřejných institucí. Výběr zastoupených autorů probíhá ve spolupráci s vizuálním umělcem Milanem Houserem a kurátorkou Marikou Kupkovou. Kromě několika výstavních prezentací je důležitou publikační platformou právě web sbírky, který má účinkovat jako otevřený depozitář i virtuální výstava. Sbírka má právní statut družstva.

Pořádá Sbírka Marek

ScreenSaverGallery je jedinou světovou on-line galerií současného digitálního umění, využívající potenciálu média spořiče obrazovky. Po stažení programu na screensaver.metazoa.org aktivuje dlouho nevyužitý prvek v základní softwarové výbavě každého počítače, a chvíle pracovní nečinnosti se tak skrze šetřič obrazovky stanou portálem do světa současného umění. Původním historickým záměrem a funkcí spořiče bylo spustit na monitoru pohybující se obrazy tak, aby se na něj nevypalovaly stále stejné grafické vzory. Spuštění proběhne ve chvíli, když uživatel se svým zařízením již nějakou dobu nepracuje, odešel třeba nakoupit, nebo si uvařit kávu. ScreenSaverGallery tak promítá pohybující se umělecká díla často tam, kde chybí divák.
Svým důrazem na kontext počítače jednak jako portálu do virtuálního prostoru, jednak jako fyzického objektu v místnosti, je ScreenSaverGallery specifickou experimentální laboratoří pro formy prezentace digitálního vizuálního diskurzu a stává výchozím bodem pro umělecké, kurátorské, ale i edukační experimenty v intimních i společenských situacích, kde se galerie prostřednictvím obrazovky počítače ocitá. Zde všude pak dochází prostřednictvím ambientního módu screensaveru k vzájemné aktivaci fyzického a virtuálního prostoru, dialogu digitální práce a kontextu jejího dějiště. Ve ScreenSaverGallery již byla realizována celá řada side-specific výstavních i kurátorskch projektů mezinárodních tvůrců.

Nyní ve ScreenSaverGallery peobíhá výstava LaTurbo Avedon, která je digitálním umělcem a kurátorem. Není živým člověkem, ale virtuálním avatarem bez referenta ve fyzickém prostoru.
Výstavu kurátorovala Marie Meixnerová. Více informací zde.

Pořádá ScreenSaverGallery

Výstava studentů Ateliéru herních médií (Ateliér Duchů) on-line v Galerii FaVU. Projekt se soustředí primárně na kulturní fan service bez závislosti na fyzickém prostoru. Reflektuje současné dění v Ateliéru Duchů a výsledný formát přizpůsobí aktuální situaci k datu výstavy. Zároveň varuje před společensky kluzkou podlahou a pádem do virtuálních nebo fyzických truhel.

Pořádá Galerie FaVU

Galerie Umakart je přístupná nonstop na adrese Lidická 40, Brno.

Jan Bražina se věnuje transformaci módních doplňků. Ve své tvorbě často využívá recyklované a přírodní materiály, se kterými pak dále pracuje a deformuje je. Vznikají autentické objekty, z nichž vyzařuje Janův blízký vztah k módě. Video performance zachycují Janovy duševní pocity při vyrovnávání se s existencí sebe samotného v antropocentrickém světě. Nachází inspiraci ve videích Get Ready With Me – setkáváme se spíše s izolací než s introvertním chováním. Zážitek se v tomto segmentu může rovnat beznaději. Postava si znesnadňuje pohyb skrze větve, které lepí sama na sebe, vypráví nám obavy a předává touto beznadějí své pocity. Přirozené prostředí se po čase stává syntetickou hmotou, které se zarývá do objektů. Více informací na instagram.com/jan.brazina

Kurátorky: Tereza Vinklárková a Kristýna Gajdošová

Pořádá Galerie Umakart

BEEN THERE TOGETHER, hra, která nás podporuje v tom, abychom se nebáli zajímat se o prostředí, ve kterém se nacházíme. Podněcuje nás být vnímavější a citlivější k našemu okolí a k lidem, se kterými sdílíme prostor.
BEEN THERE TOGETHER, hra, která vám dá důvod jít na procházku i v době pandemie a hravě objevovat svoje prostředí. Hru připravila rezidentka v programu Brno Artists in Residence Nina Mikušková. Hra bude vysvětlena publiku na základě videoinstruktáže a je k dispozici na beentheretogether.cards.

Pořádá Brno Artists in Residence

MERZBAU REVISITED je kolektivní mezinárodní dílo, jenž vzniklo díky možnosti sdílet data, vstupovat vlastním zásahem do virtuálního sdíleného modelu a nabídnout je dalším k přepracování. Stírá se tak rozdíl mezi konstrukcí a desktrukcí, obě metody se stávájí tvůrčím počinem. Idea proměnujícího se díla navazuje na legendární Merzbau Kurta Schwitterse, jedná se o sochu / objekt / architetekturu, jiným slovem konstrukce, která prorůstala interiérem jeho obydlí, prostupovala stropem a stávala se jakýmsi parazitem, živeným pozorností a prací vlastního tvůrce. Během let se proměňovala a obsahovala nejrůznější objekty, které autor sbíral, Merzbau se díky autorovi stala živoucí proměnlivou kronikou tehdejší doby. Dgitální technologie dovolují vytvářet živoucí virtuální objekty, které procházely metamorfózami v průběhu workshopu, staly se formou komunikace. Pro jejich prezentaci byla vybrána augmentovaná realita. Virtuální modely zůstávají ve svém prostoru a zjevují se skrze obrazovky chytrých zařízení. Jejich možná nehmotná přítomnost je dovoluje současně vystavit narůzných místech světa.

Pořádá Vašulka Kitchen Brno

Pojďte si hrát na Špilberk – a klidně i virtuálně! Lektoři Muzea města Brna, kteří pořádají ve výstavách a expozicích na hradě Špilberku vzdělávací programy pro děti a mládež, připravili nový web Horaher.cz. Je určen všem, kdo mají chuť si hrát, poznávat tajemství hradu Špilberku nebo v hradní obrazárně tvořit jako umělec…

Pořádá Muzeum města Brna

Fait Gallery dává exkluzivně k dispozici ke stažení edukační listy.

Pořádá Fait Gallery

Dům umění města Brna dává exkluzivně k dispozici ke stažení edukační listy.

Pořádá Dům umění města Brna

Zavalený pramen [edukace]

Zavalený pramen aneb K čemu je žákům v krizi dobrá výtvarná výchova a jak se vyučovala v době jarního uzavření škol?

Pořádá Národní galerie Praha

Workshop představí projekt Umění (být) doma, které Programové oddělení Národní galerie Praha vytvořilo pro školy v rámci koronavirové krize. Edukátorky se zaměřily na tvorbu inspirovanou uměleckými díly v prostředí domova, bez nároku na speciální výtvarné materiály. V rámci workshopu si můžete vyzkoušet 3 tvůrčí aktivity, které lze vyzkoušet doma.

Pořádá Národní galerie Praha

Co číst?

Kniha reflektuje historii galerií spravovaných dnešním Turistickým informačním centrem města Brna. Vznikla na půdoryse stejnojmenného výstavního projektu Barbory Klímové z roku 2009. Současná publikace jej rozšiřuje mimo jiné o teoretické reflexe a osobní vzpomínky.

Vydala GALERIE TIC

Fait Gallery volně zpřístupnila ke stažení publikaci k výstavě Práce na budoucnosti Pavly Scerankové a Dušana Zahoranského (5. 6. – 17. 8. 2019). Kniha obsahuje esej Dělat, mluvit, myslet, odpočívat / Umění a práce na budoucnosti kurátora a filozofa Václava Janoščíka. Vizuál vytvořilo grafické studio DIP.

Pokud máte zájem o tištěnou publikaci, můžete si ji objednat e-mailem na adrese fg@faitgallery.com stejně jako ostatní publikace a veškerý merch Fait Gallery.

Vydala Fait Gallery

Fait Gallery je institucí, která se dlouhodobě věnuje nejen výstavní ale i sbírkotvorné činnosti. Část její sbírky byla prezentována na výstavě ECHO (27. 3. – 18. 5. 2019), jejíž katalog s medailony zastoupených umělců je nyní z části zpřístupněn ke stažení. Kompletní fotodokumentaci sbírky najdete na této stránce.


Pokud máte zájem o celou tištěnou publikaci, můžete si ji objednat stejně jako ostatní publikace a veškerý merch e-mailem, a to na adrese fg@faitgallery.com.

Vydala Fait Gallery

Recenze výstavy Umění snížené diference, 11. 9. – 15. 11. 2020, Dům umění města Brna, kurátor: Petr Ingerle

Vydal Art & Antiques

Text je součástí volné série esejí, jež bude sledovat činnost Vašulka Kitchen Brno.

Vydal Artalk

Recenze výstavního projektu Jádra & tvary organizovaného Galerií TIC.

Vydal Artalk

Recenze výstavy Jiřího Havlíčka Práce, 12. 9. – 1. 11. 2020, Galerie města Blanska, kurátorka: Ivana Hrončeková

Vydal Artalk

Kontakt

info@brnoartweek.cz